For at vi skal kunne sende deg tilbud på enten komplett eiendomssalg eller oppgjør, trenger vi et par opplysninger av deg.
Dersom du ikke kan fylle ut alle feltene er det helt i orden, men vi ber deg, så langt det er mulig, fylle ut det du kan.
Dette vil spare både oss og deg for tid, slik at vi kan komme raskere tilbake til deg!

Først må du fylle ut litt personalia:

Navn: ditt hele fornavn, evt. mellomnavn, og etternavn.
Postadresse: adressen du mottar posten din.
E-postadresse: din e-postadresse.
Telefonnummer: ditt telefonnummer.
Hvordan vil du motta tilbudet: velg enten e-post, brev eller begge deler om du vil.

Så må vi vite litt om eiendommen din:

Jeg ønsker tilbud om: velg om du vil ha tilbud om komplett salgsoppdrag eller oppgjørsoppdrag.
Type eiendom: velg hva slags type eiendom dette er.
Adresse på eiendommen: adressen til eiendommen (fyll inn bruksnavn om eiendommen ikke er tildelt gatenavn)
Matrikkel: hvis du har dette tilgjengelig, fyll ut de feltene du har nummer for. Ikke alle er relevant for din eiendom.
Er eiendommen tilknyttet et borettslag: velg ja eller nei.
Hvis ja, hvilket boretslag: navngi borettslaget hvis eiendommen er tilknyttet et.
Har du noe mer å meddele før du sender forespørselen: hvis det er mer vi bør vite før vi sender tilbudet.

Skriv det du ser: for å filtrere spam, fyll inn det du ser til venstre for skrivefeltet.

Trykk send forespørsel når du er ferdig, eller trykk tilbakestill hvis du vil starte forfra.
Du vil se en beskjed når du har sendt forespørsel, og du vil motta en bekreftelse per e-post.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Navn:*
Din postadresse:
E-postadresse:*
Telefonnummer:*
Hvordan vil du motta tilbudet?:*
Jeg ønsker tilbud om:*
Type eiendom:*
Adresse på eiendommen:

Matrikkel:

Gnr. = gårdsnummer
Bnr. = bruksnummer
Fnr. = festenummer
Snr. = seksjonsnummer
Lnr. = leilighetsnummer
Anr. = andelsnummer

Gnr.
Bnr.
Fnr.
Snr.
Lnr.
Anr.
Er eiendommen tilknyttet et borettslag?*
Hvis ja, hvilket borettslag?:
Har du noe å meddele før du sender forespørselen?:
Skriv det du ser: