Advokat og eiendomsmeglerfirma

Advokat Jostein Morønning jobber både som advokat innen fast eiendom og som eiendomsmegler.

Vårt firma har i tillegg to ansatte som kun jobber med eiendomsmegling.

Advokat Jostein Morønning har en bred erfaringsbakgrunn innen eiendom og er utdannet innen jus med eiendom som spesialfelt, i tillegg til at han er Eiendomsøkonom NBT.

I tillegg til fast eiendom bistår advokatfirmaet innen arv, familierett, selskapsrett og økonomiske spørsmål.

Vi kjenner eiendomsbransjen godt og de ulike aktørene som medvirker i utviklings- og byggeprosjekter, samt eiendomstransaksjoner.

Som advokatfirma vil vi kunne gi deg råd og svare på juridiske spørsmål rundt eiendomssalget ditt.

Andre uklarheter og konflikter rundt eiendom, for eksempel i forhold til naboer, tomtegrenser og annet håndteres også av advokaten.

Advokat Jostein Morønning har erfaring fra “alle sider av bordet” når det gjelder eiendomsmegling, både som advokat/partsrepresentant i tvister, eiendomsmegler, daglig leder i eiendomsmeglingsforetak og som fagansvarlig for eiendomsmeglingsforetak. I tillegg har han sittet som styreleder i flere eiendomsselskap og eiendomsmeglerfirmaer.

Ta kontakt med din sak og vi vil vurdere ditt behov for bistand og hvordan din sak kan løses mest mulig effektivt.

Advokat Jostein Morønning er et advokatfirma som jobber med fast eiendom. Vi kan tilby eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag. Ved oppgjørsoppdrag overtar vi når privatpersoner selv har funnet sin kjøper.