Eiendomsmegling

Som advokatfirma med eiendom som spesialfelt skal vi gi deg trygghet også etter at du har solgt din eiendom!

 

En stor del av vår arbeidshverdag består av eiendomsmegling. Vi har ansatt både autorisert eiendomsmegler og eiendomsmeglermedhjeper,  i tillegg til advokat Jostein Morønning som driver både advokatvirksomheten og eiendomsmegling på daglig basis.

Vi tilbyr komplette eiendomsmegleroppdrag, hvor vi bistår kunden fra A til Å, fra markedsføring og foto, til oppgjøret er gjennomført.

Vi formidler salg av både nybygg, bruktbolig-, fritidsbolig og næringseiendommer.

 

Som advokatfirma vil vi kunne gi deg råd og svare på juridiske spørsmål rundt eiendomssalget ditt.

Advokat Jostein Morønning kan bistå i mer kompliserte saker der eiendommen er en del av et arveoppgjør eller skilsmisseoppgjør.

Andre uklarheter og konflikter rundt eiendom, for eksempel i forhold til naboer, tomtegrenser og annet håndteres også av advokaten.

Som advokat/eiendomsmegler er vi underlagt Advokatforeningens og Finanstilsynets retningslinjer og kontroll for å sikre kompetanse og kvalitet i forbindelse med eiendomshandel.

Vi har egen ansvarsforsikring, pålagt av Advokatforeningen og Finanstilsynet, til særlig sikkerhet for partene i prosessen.

Langvarig advokatpraksis med saker knyttet til fast eiendom gjør at både selger og kjøper vil få nødvendig råd og veiledning.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.