Oppgjørsoppdrag

Oppgjørsoppdrag er oppdrag hvor kjøper og selger har funnet hverandre fra før, og hvor det derfor ikke er behov for å markedsføre eiendommen.

Det kan være tilfelle hvor kjøper og selger er bekjente, hvor handelen skjer innad i familien (arv/gave/samlivsbrudd) eller at handelen er kommet i stand ved at selger og kjøper har funnet hverandre selv.

Ved oppgjørsoppdrag slipper man bl.a. annonsering, visning, foto og styling, noe som gjør overdragelsen vesentlig rimeligere for kunden.

For å skape en trygg atmosfære rundt handelen og forebygge tvister i ettertid er det viktig at begge parter ivaretas under oppgjøret, noe vi bruker god tid på.

 

En stor del av vår arbeidshverdag består av eiendomsmegling. Vi har ansatt både  autorisert eiendomsmegler og eiendomsmeglermedhjelper og driver med omsetning av fast eiendom på daglig basis.

I tillegg jobber vi med eiendomsrelatert advokatbistand.

Som advokatfirma vil vi kunne gi deg råd og svare på juridiske spørsmål rundt eiendomssalget ditt.

Andre uklarheter og konflikter rundt eiendom, for eksempel i forhold til naboer, tomtegrenser og annet håndteres også av advokaten.

Advokat Jostein Morønning har erfaring fra «alle sider av bordet» når det gjelder eiendomsmegling, både som advokat/partsrepresentant i tvister, eiendomsmegler, daglig leder i eiendomsmeglingsforetak og som fagansvarlig for eiendomsmeglingsforetak. I tillegg har han sittet som styreleder i flere eiendomsselskap og eiendomsmeglerfirmaer.